Classes per grups

 

Les classes de golf van enfocades a tots aquells golfistes que es vulguin iniciar, perfeccionar o bé dotar el seu joc de més tècnica. Dirigides pel nostre professor es fan sessions molt dinàmiques tant al camp com en el practice, putting green o approach. Grups reduïts per tal de poder tenir més contacte amb cada jugador i ajudar a millorar.

Diferents tipus de nivells:

  • Curs inicial – adult: 50€ o junior: 45€

Dirigit a aquelles persones que vulguin aprendre a jugar a golf, nocions bàsiques del joc, el seu reglament i les tècniques necessàries.

En el cas dels nens, es fomentarà a través de jocs i activitats per tal de guanyar motivació i aprenentatge.

  • Curs perfeccionament: 75€

S’ha de tenir una base de golf per poder-lo cursar i el perfil que es busca és el golfista que vol seguir avançant per tenir més nocions i tècniques. És un curs intermedi on es fan més sortides al camp per anar guanyant confiança i disciplina.

  • Curs d’estratègia: 85€

És el curs més òptim per tots aquells jugadors que ja hagin cursat anteriorment, o bé siguin golfistes actius. Està enfocat a millorar la tècnica sobre el camp de joc i baixar el hcp, amb l’objectiu de perfeccionar els resultats.

Registration or Consultation

OTHER COURSES

SEE MORE